dijous, 15 de juliol de 2010

Misogínia vaticana

El Papa Benet XVI continua cometent pecats* que la història no li perdonarà. Avui n'ha comès un de garrafal: ha equiparat l'ordenació de dones-sacerdot... amb l'abús sexual a nens. Als seus ulls, és el mateix ser una dona que vol transmetre el missatge de Jesús i celebrar l'acte de repartir pa de vida, que un capellà que viola un nen. El Vaticà ha publicat avui el nou text de les normes "Gravioribus delictis" -els delictes més greus- en el què inclou, per primer cop, l'ordenació de dones al costat de la pedofília.
Si això no és discriminar la part encara ara més dèbil de la humanitat que m'ho diguin.  Jesús, precisament, s'indignava contra tota discriminació, i va protegir sovint les dones de les normes masclistes -com la què permetia la lapidació de la dona per adulteri malgrat que la dona no tenia ni veu ni vot en el matrimoni, i per tant, tampoc n'hauria d'haver tingut per l'adulteri (Jn 8,3)-.
El mateix Jesús va difondre la bona nova de la seva resurrecció en primer lloc a una dona, Maria Magdalena, pregant-li que ho expliqués a tot el món. Es pot creure o no en el fet de la resurrecció, però el què és innegable és que les comunitats cristianes recullen el rol primordial de Maria Magdalena en l'activitat apostòlica de Jesús. A més, en el sant sopar on Jesús va partir el pa i va demanar als deixebles que fessin com ell... també hi havia dones.
Fins i tot un masclista com Sant Pau, el què deia que les dones han de callar a les assemblees i demanar permís al marit per a tot, va reconèixer la igual dignitat home-dona* i es feia acompanyar per santa Tecla en l'apostolat. Però tant se val: l'Església és un club de varons, i alerta amb deixar-hi ficar el nas a una dona, que no sigui per fregar el temple o fer-li el dinar.
Les normes aprovades avui, de fet, ja van tenir un precedent amb Joan Pau II, que va ordenar l'excomunió per als qui participessin en una ordenació de dones, malgrat les protestes de tants bisbes d'arreu del món, especialment dels Estats Units. Al final, doncs, per a les dones que vulguin consagrar la seva vida a fer com Jesús, i liderar comunitats i orientar espiritualment els seus membres no tindran més remei que fer-ho sense el títol de sacerdot... que d'altra banda, no va ser instaurat per Jesús, sinó que és una invenció de l'Església. Al final, l'Església encara estarà fent un favor a les dones: els permetrà de viure l'Evangeli de forma més autèntica.

* I això que té qualitats humanes i teològiques extraordinàries... en parlaré perquè entre mig del què jo interpreto com una colla d'errors abismals, hi ha també perles precioses.
**Ja no hi ha jueu ni grec, ja no hi ha esclau ni lliure, no hi ha més home ni dona, ja que tots vosaltres sou un en Jesucrist. (Gal, 3,28)